Blog

Jak poznat směr otevírání okna nebo dveří

Rozpoznání směru otevírání okna je relativně jednoduché a závisí na několika klíčových znacích:

 

 

 • Pozice pantů:

Panty jsou obvykle na straně, kde okno "otvírá". Pokud jsou panty na pravé straně, okno se pravděpodobně otevírá doprava. Naopak, pokud jsou panty na levé straně, otevírá se doleva

 • Typ otevírání:

Okna mohou být otevírací (křídlo se otevírá dovnitř nebo ven), výklopná (křídlo se naklápí směrem dovnitř z horní části) nebo posuvná (křídlo se posouvá horizontálně).

U otevíracích oken určuje směr otevírání poloha pantů a kličky, jak bylo popsáno výše.

U výklopných oken je směr otevírání určen tím, jak se okno naklápí - zda nahoru nebo dolů.

U posuvných oken zjistíte směr, podle toho, kterým směrem se dá křídlo posunout.

 • Vizualizace otevření:

Vizualizace je jednoduchá technika: představte si, jak by okno vypadalo otevřené. Pokud si dokážete představit, že se křídlo otevírá směrem doprava, je to pravděpodobně směr otevírání.

 • Výrobce a model:

V některých případech můžete zjistit směr otevírání okna podle jeho výrobce a modelu, což může být uvedeno v dokumentaci nebo na etiketě na okně.

Pamatujte, že některá okna mohou kombinovat více typů otevírání, například být jak otevírací, tak výklopná. V těchto případech se díváte na kombinaci různých směrů otevírání.

Jak seřídit okno před zimou v devíti krocích

Před příchodem zimy je dobré provést několik úprav a seřízení plastových oken, aby byla zajištěna optimální tepelná izolace a aby se zabránilo průvanu. Následující kroky vám mohou pomoci připravit plastová okna na chladnější období:

 1. Kontrola těsnění:
  • Proveďte vizuální kontrolu těsnění okolo oken. Pokud vidíte praskliny nebo poškození těsnění, je vhodné je opravit nebo vyměnit. Těsná okna jsou klíčová pro udržení tepla uvnitř domu.
 2. Kontrola oken na průvany:
  • Zkontrolujte, zda nejsou v okolí oken průvany. Ujistěte se, že okenní rám a křídlo jsou pevně uzavřeny a nejsou žádné mezery.
 3. Seřízení pantů:
  • Zajistěte, aby byly panty správně seřízeny. Pokud jsou panty povolené, může to způsobit průvan a ztrátu tepla. Zároveň si ověřte, že jsou panty čisté a mazané.
 4. Kontrola uzávěrů:
  • Zkontrolujte, zda uzávěry okenních křídel správně těsní. Případně je lze přizpůsobit tak, aby okno bylo pevně uzavřeno.
 5. Kontrola okenních rámů:
  • Proveďte vizuální kontrolu rámů okna. Pokud vidíte nějaké poškození nebo deformace, měli byste se poradit s odborníkem.
 6. Těsnění podokenních lišt:
  • Zkontrolujte těsnění podokenních lišt. Ujistěte se, že jsou v dobrém stavu a případně je vyměňte.
 7. Seřízení větracích otvorů:
  • Pokud jsou na okně větrací otvory, zkontrolujte, zda jsou správně seřízeny. V zimě mohou být uzavřeny, aby minimalizovaly větrání.
 8. Čištění skel a rámů:
  • Čistá okna lépe propouštějí sluneční světlo a mohou přispět k lepšímu zahřátí interiéru. Pravidelně čistěte skla i rámy.
 9. Závěry a údržba:
  • Zajímavá je pravidelná údržba plastových oken, včetně mazání mechanických částí, aby bylo zajištěno snadné otevírání a zavírání.

Před provedením jakýchkoli úprav a seřízení se doporučuje konzultovat s odborníkem na okna, zejména pokud nejste zcela jisti, jak postupovat.

Začátek formuláře

 

2 položek celkem
Zpět do obchodu